Communicatie activeert

Geplaatst op: 8 februari 2017, in: - Geschreven door: Iris Dingelstad

Haal meer uit je online marketing door te werken met een strategisch communicatieplan. Iedere organisatie zou er eigenlijk een moeten hebben, maar in de praktijk blijkt dat het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan vaak een ondergeschoven kindje is. We kennen allemaal de omzetdoelstelling van het jaar, en de toekomstvisie van 5 of 10 jaar, maar we gaan daarbij vaak voorbij aan het belang van marketing en communicatie in het efficiënt bereiken van deze doelen. Maar waarom is dat zo? Onze klanten geven als feedback dat zij het vakgebied erg ontastbaar vinden en dat zij vanwege een gebrek aan kennis geen waarde of prioriteit hangen aan het nadenken over een communicatiestrategie of actief uitoefenen van een communicatieplan. Razend vind het belangrijk dat hun klanten het beste uit zichzelf halen en deelt daarom graag hun kennis.

Kader

Het is een vraag die niet vaak gesteld wordt, maar wat is een communicatieplan eigenlijk? De beknopte definitie die Razend hanteert: een communicatieplan is een plan waarin een organisatie vastlegt hoe zij boodschappen uitdraagt naar de doelgroepen. Er bestaat geen een uniforme wijze waarop een dergelijk plan tot stand komt. Voor elke organisatie, of product is maatwerk het antwoord. Wél zijn er elementen die in elk communicatieplan terug te vinden zijn, zoals missie, visie, doelstelling, doelgroep, planning, communicatiemix, ect.

Blauwdruk

Het is bij elk plan belangrijk dat men zich afvraagt wat de identiteit van de organisatie is ‘’wat voor een organisatie zijn wij, wat is ons verleden, en hoe werken wij naar de toekomst?’’. De organisatie doet er slim aan om een analyse te maken van bedreigingen, kansen, kracht en zwakte (SWOT-analyse). Na het bepalen van de identiteit van een organisatie worden de producten en diensten geïnventariseerd, waarna er een gegronde analyse kan plaatsvinden over de huidige en toekomstige marktbehoefte. Aan de hand van deze elementen kan de organisatie over gaan naar het bepalen van de stakeholders waar de organisatie mee verbonden is, en een meer specifieke uitwerking van de afnemers, de klanten ofwel de doelgroep voor verkoop van producten of diensten. Vaak heeft een organisatie hier al over nagedacht bij het schrijven van het ondernemingsplan, en kan deze informatie dienen als blauwdruk voor het communicatieplan.

Soorten doelstellingen

Vanuit het verleden, kijkt de organisatie naar het heden en de toekomst en kan op deze manier bepalen welke doelstellingen reëel zijn. En vanaf dit moment is het tactisch en operationeel communicatieplan je beste vriend in het bereiken van deze doelstellingen. Want met deze plannen ga je in grote lijnen en praktische toepassingen werken aan de doestellingen van je organisatie.

We onderscheiden 3 doelstellingen

 • Kennis: je informeert je doelgroep over de diensten, services of kennis van je onderneming of van je vakgebied. Zo kun je bijvoorbeeld uitleggen waar je merk voor staat, vertellen over de vorderingen van een project, een probleem, oorzaak en oplossing binnen een bepaalde thematiek, ect;
  • Case A: Ik had er nog nooit van gehoord, maar nu wel. Ik ken product X.
  • Case B: Ik had er wel van gehoord, maar wist niet wat het inhield. Nu snap ik project X wel. 
 • Houding: je beïnvloed de houding van je doelgroep ten opzichte van je onderneming, merk of vakgebied. Deze houding kan positief, negatief of neutraal zijn, of actief versus passief. Door te onderzoeken wat de huidige houding is en te bepalen wat de gewenste houding is kan de houding middels een marketingcommunicatieplan veranderen.
  • Case A: Ik had het nog nooit gebruikt, maar nu wel. Ik vind product X heel goed.
  • Case B: Ik ben eerder al eens bij organisatie X geweest, maar toen konden zij mij niet helpen, nu hebben zij hun diensten uitgebreid en kan ik wel terecht. Ik vind organisatie X heel goed.
 • Gedrag: je activeert je doelgroep. De doelgroep rijdt een andere route, koopt een product, wordt lid, ect. Een doelgroep kan enkel geactiveerd worden als de houding voldoende positief is.
  • Case A: Ik had het nog nooit gekocht, maar nu wel. Ik koop product X.
  • Case B: Ik ben door enkele vrienden aangespoord om organisatie X te vragen voor een consult. Ik ben klant bij organisatie X.

De verschillende soorten doelstellingen zijn slechts een klein puzzelstukje in het geheel, maar vormen de basis van de manier waarop je in contact treedt met je doelgroep. Eigenlijk is het bepalen van de soort doelstelling het fundament van het communicatieplan. De vervolgstap is namelijk dat je gaat uitwerken hoe je een bepaalde doelgroep gaat activeren om die doelstelling te bereiken.

Meer informatie

Wil jij weten hoe Razend werkt aan communicatie die activeert en wat we daarin voor jou kunnen betekenen? Je kan ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie via info@razend.net of telefonisch 0475 – 217 175.